Posts

Showing posts from June, 2019

கோலியின் சொதப்பல் களத்தடுப்பு காட்டுவதென்ன?

உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்துக்கு இந்தியா விட்டுக்கொடுத்ததா?

Sudani from Nigeria

பிக்பாஸ், துயரத்தை ஏன் கூவி விற்கிறீர்கள்?

பிக்பாஸ்: காதல் வரும் வேகம் (2)

பிக்பாஸ்: காதல் வரும் வேகம்! (1)

காதல் எனும் “மயக்கம்”

மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு