சிவப்புப் பாவாடை

கல்லூரியில் எனது ஒரு கோட்பாட்டு வகுப்புக்காக (லக்கான்) மனுஷ்யபுத்திரனின் இந்த பிரசித்தமான கவிதையை மொழியாக்கினேன். இங்கே பகிர்கிறேன்.

சிவப்புப் பாவாடை
-       மனுஷ்ய புத்திரன்
சிவப்புப்பாவாடை
வேண்டுமெனச்சொல்ல
அவசரத்திற்கு
அடையாளமேதும் சிக்காமல்
விரலைக் கத்தியாக்கி
தன் தொணடையறுத்து
பாவனை இரத்தம் பெருக்குகிறாள்
ஊமைச் சிறுமி

A Red Skirt
-          Manushya Puthiran
The dumb girl
Who couldn’t find anything to demonstrate
she needs a red red skirt
In a hurry
Slit her throat
With a finger

And shed illusory blood

Comments

Anonymous said…
A red skirt

With no tools around for a demo to have the skirt in deep red color pronto.
This mischievous Dump Girl had her throat slit with her finger .
Burst forth the illusory blood , indeed cherry-red!

+++

your translation not expressing the anguish fully - my feeler pls.

Regards