புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவோம்!

Image result for new year

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அன்பர்களே

வரும் ஆண்டில் யாருக்கும் வளைந்து கொடுக்காமல் விருப்பம் போல் செயல்படுவோம். நாம் மகிழ்ந்தால் உலகமே மகிழும். நாம் சிறந்தால் உலகம் சிறக்கும். இது நம் மண். இது நமக்கானது மட்டுமே. இது நம் காலம். புரவி போல் அதில் ஏறி பாய்ந்து செல்வோம். கொண்டாடுவோம்!

Comments

obliraj said…
Happy new year sir
Anonymous said…
Hi Mr.Abhilash,

Wishing you and your family a fruitful and positive 2018.
God's blessings in abundance to you and your family.
I wish you gaining more MAINSTREAM and in that sense Godspeed to your endeavors.

God Bless

Thanks and Regards
Balaji S.
Sampath said…
Happy new year, Abilash
premkumar said…
//புரவி போல் அதில் ஏறி பாய்ந்து செல்வோம். கொண்டாடுவோம்! //
Liked it sir happy new year