தென்றல் பத்திரிகையில் என்னைப் பற்றின குறிப்பு


தென்றல் கடந்த 17 வருடங்களாக வட அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியாகும் பத்திரிகை. அதில் இம்முறை என்னைப் பற்றின அரவிந்த் எழுதிய ஒரு அறிமுகக் குறிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஒருவேளை என்னைப் பற்றி வந்துள்ள சிறந்த அறிமுகம் இது தான்நானே என்னைப் பற்றி இவ்வளவு துல்லியமாய் மதிப்பிட்டு எழுத இயலாது

Comments