கால பைரவன் கதைகள் குறித்து உரையாடல்...

இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வாசக சாலையின் புத்தக விமர்சனக் கூட்டத்தில் கால பைரவனின் கதைகள் குறித்து பேசுகிறேன். நண்பர்களே சந்திப்போம்!

Comments