Tuesday, November 24, 2015

“வாங்க இங்கிலிஷ் பேசலாம்” - 11தினமணியில் வெளியாகும் “வாங்க இங்கிிஷ் பேசலாம்” தொடரின் இவ்வார கட்டுரையில் சிவப்பு தோல் நிறத்தின் அரசியல் பற்றி பேசியிருக்கிறேன்.

No comments: