படித்ததில் பிடித்தது


இந்த காணொளியில் தல்ஸ்தாயின் “போரும் அமைதியும்”, ஹெமிங்வேயின் The Sun also Rises, முராகாமியின் Kafka on the Shore, நகுலன் கவிதைகள் ஆகியன பற்றி பேசுகிறேன். என் சில பேச்சுகளில் சிறந்த ஒன்று...

Comments

பேட்டி நன்றாக இருந்தது.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.