ஒளியின் நிழல்

இந்த விதிர்க்கும் குளிரில்


கைகட்டி சுகமாய் காத்த


சிறுநீர்

கடுங்குளிர்


சிறுக சிறுக அகலும்


ஒளியின் நிழல்

நெடுந்தொலைவு குன்றில்


மரங்கள் உயரும்


வானமற்ற கணம்

நீயும் நானும்


புகைத்த சிகரெட்டுகள் இடம் பெயரும்


பனிப்புகை மண்டிய ஏரிக்கரை

Comments

நன்றாய் இருந்தது
நன்றி கதிர்கா