Posts

Showing posts from December, 2009

பா: குழந்தைமையின் வெடிப்புகளும் வளர்ந்தவர்களின் பாசாங்கும்

ஊடகங்களால் விற்பனை செய்யப்படும் நம் பண்பாடு

கதை சொல்ல வாழ்கிறேன் (மார்க்வெஸ்): அத்தியாயம் 9

இந்திய அணித்தேர்வின் பின்னுள்ள காரணிகள்

பாதி வானம்

இன்றிரவு நிலவின் கீழ் (ஹைக்கூ தொகுப்பு): வா.மணிகண்டனின் தேர்ந்த விமர்சனம்

கதை சொல்ல வாழ்கிறேன் (மார்க்வெஸ்): அத்தியாயம் 8

அவர்களின் விசித்திர கற்பனைகள்

ஏமி லவல் கவிதை மற்றும் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஜார்ஜ் சிர்ட்டெஷ் கவிதைகள்: 3

கதை சொல்ல வாழ்கிறேன் (மார்க்வெஸ்): அத்தியாயம் 7

கவிதை: பயணப் படிமங்களின் இணைகோட்டு சந்திப்பு

கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு அதிக பணி: எதிர்வினையும் பதிலும்

நித்தியகன்னி

ஜார்ஜ் சிர்டெஷ் கவிதைகள்: 2

கதை சொல்ல வாழ்கிறேன்: மார்க்வெஸ் (அத்தியாயம் 6)

காலச்சுழலில் நின்றபடி வாசகர்களுக்கு ஒரு சலாம்

கருத்துக் கணிப்பு

கோவை மாணவிகளின் செக்ஸும் குடியும்: கடந்து செல்ல வேண்டிய பாதை